Polska poezja

Wiersze po polsku1247 (To pile like Thunder to its close -/ Jak Grom się spiętrzać – aż stos runie)

To pile like Thunder to its close
Then crumble grand away
While Everything created hid
This – would be Poetry –

Or Love – the two coeval come –
We both and neither prove –
Experience either and consume –
For None see God and live –

* * *

Jak Grom się spiętrzać – aż stos runie –
Aż w proch się rozsypie majestat
Nad kryjówkami Wszelkich Stworzeń –
To – byłaby Poezja –

Lub Miłość – to dwie rówieśnice –
Poznanie już jednej z nich – spali
Na popiół – bo Nikt nie jest w stanie –
Ujrzawszy Boga – żyć dalej


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Wiersz 1247 (To pile like Thunder to its close -/ Jak Grom się spiętrzać – aż stos runie) - Emily Dickinson