Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz A zapach ci poślę

A zapach ci poślę, zapach tych nocy, które rozcięte przemijają pomiędzy nami, jak pomiędzy dwoma brzegami mija rzeka. Szelest jest wielki, w gałęziach liscie płaczą wydzierając się nawzajem do dygocących po drugiej stronie wody. I tylko ptaki skrzydłami trącą fale, rozśmieją je pianą srebrną, zabłysną i przebiegną z zielonym liściem w dziobie. I jest noc nad Popradem patrząca poprzez gęste liście świerków. I miękka jest trawa – miększa od naszych wyciągniętych rąk, zawisłych smutnie ponad wiecznie mijającą rzeka.


Wiersz A zapach ci poślę - Halina Poświatowska