Polska poezja

Wiersze po polskuEpitaf[ijum] Kry[sztofowi] Sien[ieńskiemu

Tylko cię tu na ziemię szczęście ukazało,
Dalej cię mieć, Krysztofie, na świecie nie chciało.
Czy to gorzej, czy lepiej? Wy sami widzicie,
Którzy tego i tego świata smak pomnicie


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] Sien[ieńskiemu - Jan Kochanowski