Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] Sien[ieńskiemu

Tylko cię tu na ziemię szczęście ukazało,
Dalej cię mieć, Krysztofie, na świecie nie chciało.
Czy to gorzej, czy lepiej? Wy sami widzicie,
Którzy tego i tego świata smak pomnicie


Wiersz Epitaf[ijum] Kry[sztofowi] Sien[ieńskiemu - Jan Kochanowski