Polska poezja

Wiersze po polskuBieguny

„Nie z tego świata jest królestwo moje”

– Takie pokorne Mistrz wyrzekł orędzie.

„Lecz z tego świata me królestwo będzie!”

– Dumny odkrzyknął mu duch i wdział zbroję.

Sen o nim zrodził się gwiazdą w gwiazd rzędzie,

Ale na ziemię gwiazd spadają roje!

Po cóż inaczej śnię i snem pierś poję,

Jesli nie, aby wcielić, co sen przędzie?

Królestwo moje nie jest z tego świata,

Bo je wyśniła w gwiazdach myśl skrzydlata,

Lecz z tego świata jest mój miecz żelazny!

Niech lśni dobyty, pochwie nieprzyjazny!

Bo najpiękniejsza myśl rzekła człowiecza:

„Raj mój spoczywa w cieniu mego miecza”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)

Wiersz Bieguny - Leopold Staff
 »