Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Wyznanie

Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdzieś ponad nami inny świat szeleści Istrąca czasem, jak zapowiedz lata, Liście oliwne na wydmy boleści.
Ludzie chwytają rękami drżącemi Liliowe płatki i szepcą pacierze, i wierzą znowu w spełnienie na ziemi Królestwa swego. Ija z nimi wierzę.
Wierzę w świat lepszy i wierzę w świat nowy I burzę serca, co wolnością dyszy, I w świt, co znajdzie sekret wspólnej mowy, I w noc co straci sekret wiecznej ciszy.
Wierzę, że przyjdzie, wierzę, że jest blisko, I razem z tymi, których ufność splata, Powtarzam:wierzę…A pomimo wszystko królestwo moje nie jest z tego świata.


Wiersz Wyznanie - Stanisław Baliński