Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Wierzę

Wierzę w moje przeznaczenie,
Które wiąże mnie z tobą.
Czym ja byłem przedtem? — Cieniem,
Własną moją żałobą.

Wierzę w słowa, co są hymnem
Na twoją wonną chwałę,
Wierzę w serce twoje zimne,
Wierzę w piersi twe białe…

Kto przed tobą się ukorzył,
Tego łaska osłania,
Bóg w natchnieniu był, gdy tworzył
Dzień naszego spotkania.


Wiersz Wierzę - Jan Brzechwa