Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Z motywów starożytnych

Dopókim kwiaty znosił z pól,

Dopókim siano nosił z łąk,

Dopóty śmiał się ze mnie król

I miał się ze mnie dworzan krąg.

I gryzłem w sobie gniew i ból.

Lecz kiedym podrósł, nabył sił,

Byka w dziedzińcu zwalił z nóg:

Sam król mi z ganku w ręce bił

I wraz z nim dworzan barwnych huk,

A we mnie srom jak orkan wył.

Lecz gdy w królewski wpadnę dom,

Pobiję warty, dworzan, straż,

Za ból mój, gniew mój i mój srom

Kiedy ci, królu, spojrzę w twarz:

Za okup z rąk mych co mi dasz!?


Wiersz Z motywów starożytnych - Kazimierz Przerwa-Tetmajer