Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Jak zawsze

Szukałem Twych ran na rękach

Szukałem Twych ran na nogach

Twoje najświętsze ciało

Świątynio uboga

Nogi Twe biegną do nieba

Modlą się w niebie ręce

Trzyma się tylko ziemi

Serce jak zawsze serce

2000


Wiersz Jak zawsze - Ksiądz Jan Twardowski
«