Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Prawda

Blask ciemności pokrył prawdę
Jak odszukać celu drogę?
Trzeba wierzyć w moc mądrości,
dostrzegając drogowskazy
nie mijając pól, zakrętów.
Ból najlepszym jest doradcą
co wyrzuca z serca rany,
które tam ukryte w głębi,
gdzieś w katyński las schowane.
Dzięki śmierci podłym żniwu,
powrócili w gorzkie myśli
mężni polscy zbawiciele
i pątnicy ich dzisiejsi
wyzwoliwszy kłamstwa więzy,
zapalili swego życia
niegasnący znicz pamięci,
który zawsze będzie krzyczał:
MY Polacy ród boleści.


Wiersz Prawda - Leszek Wójtowicz