Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Ziemia grajšca

Mówiš gwiazdy do ziemi: Ť0byœ zgasła w cieniu!
Ty, która ból własnemu zadajesz stworzeniu!
Co masz na swš obronę? czym œwiadczyć się możesz? ť
ŤMuzykš…ť – rzekła Ziemia po długim milczeniu.

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska


Wiersz Ziemia grajšca - Maria Pawlikowska Jasnorzewska