Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz DLACZEGO?

Smutno mi, że tak kocham ciebie, i wiem: życie
Nie zlituje się nad twą młodością w rozkwicie,
Nie ujdziesz przed potwarzą i podstępną plotką,
Losowi będziesz płacić we łzach i żałobie.
Smutno mi… to dlatego, że wesoło tobie.


Wiersz DLACZEGO? - Michaił Lermontow