Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Do umarłej

Marychna!
Modlę się do Ciebie.
Jesteś w jakimś moim bezwyznaniowym niebie,
a ja sobie tu chodzę po tym życiu, po tym życiu,
kocham się w mojej żonie,
płaczę w ukryciu
i do niej –
nie! nie tylko do niej –
piszę listy,
jak pisał Cyprian Kamil: „…piszę
pamiętnik artysty,
zagryzmolony i w siebie pochylon,
obłędny, ależ wielce rzeczywisty.”


Wiersz Do umarłej - Władysław Broniewski