Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Czy byłeś tu?

– Czy byłeś tu, kiedy ukrzyżowali mojego Pana?
Oh! Niekiedy drżę na tę myśl.

Czy byłeś tu
kiedy przygwoździli go do drzewa?
kiedy przebili mu bok?
kiedy słońce odmówiło świecenia?
kiedy złożyli go do grobu?


Wiersz Czy byłeś tu? - Negro Spirituals