Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Dialog Hamleta ze œwiatem

Otworzył wszystkie okna na œwiat
a œwiat się zamknšł w czterech œcianach

wyszedł by szczerze porozmawiać
lecz zewszšd tylko mowa – trawa

napisał wydał cztery ksišżki
te przeszły niezauważone

otworzył serce swe na miłoœć
przeszła jak burza spustoszyła

dopiero gdy w tramwaju tłocznym
wysmarkał się w sšsiadki mankiet
wzbudził zgorszenie i uwagę

ktoœ zajšł się jego przypadkiem


Wiersz Dialog Hamleta ze œwiatem - Parlicki Mariusz