Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Piosenka

Chociaż wśród mirtu skryta płocho,
Miłość to miecz, co tak tnie pochew,
Że widać ostrza błyski sine
Poprzez rozcięcia i szczeliny!

Więc przez rozcięcia i szczeliny
Widać Miłości błyski sine,
Choć miecz rdzą zżarty tak, że cała
Tylko rękojeść pozostała.

Juliusz Żuławski


Wiersz Piosenka - Samuel Taylor Coleridge