Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Kimże ja w końcu jestem

Kimże ja w końcu jestem, jak nie dzieckiem

Zakochanym w brzmieniu własnego imienia

I powtarzającym je ciągle?

Przysłuchuję się z boku – nigdy mnie to nie nuży.

Podobnie twoje imię dla ciebie –

Czy myślałbyś, że można je wypowiedzieć tylko na dwa

Albo trzy sposoby?


Wiersz Kimże ja w końcu jestem - Walt Whitman