Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Oblicza

O obliczach rzeczy – I o przebijaniu się do uznanych piekieł pod spodem.
O brzydocie –
Dla mnie jest ona tyleż warta, co piękność – Teraz uznaję brzydotę ludzkich istot.
O przychwyconych –
Dla mnie ci, których przychwycono, nie są pod żadnym względem gorsi od tych,
których nie przychwycono – i nie są pod żadnym względem gorsi ode mnie.
O zbrodniarzach;
Dla mnie każdy sędzia, czy też każdy ławnik, jest też zbrodniarzem – i każda osoba z
dobrego domu też nim jest – i prezydent też nim jest.


Wiersz Oblicza - Walt Whitman