Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Chciałbym czuć na mojej skroni

Chciałbym czuć na mojej skroni
twoich miękkich włosów zwoje,
lilijowe ręce twoje
chciałbym czuć na mojej skroni.
Niech się głowa twoja skłoni,
niech całusem się upoję…
Chciałbym czuć na mojej skroni
twoich włosów miękkie zwoje.

Chciałbym tobie śpiewać pieśni,
serc wzajemne czując bicie,
z tobą prześnić całe życie,
tobie tylko śpiewać pieśni.
Zanim życia sen się prześni,
nim spoczniemy w wiecznym bycie,
chciałbym tobie śpiewać pieśni,
serc wzajemnych czując bicie.


Wiersz Chciałbym czuć na mojej skroni - Władysław Broniewski
« 
 »