Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Kwiaty w pokoju

Kwiaty w pokoju? –
źródło niepokoju.
Chciałoby się widzieć na przykład kaczeńce
albo niezabudki nad bardzo pięknym strumieniem
i przychodzi jakiś mędrek: „A czy kaczeńce – to szczęście?…”
i zrzędzi nad moim sumieniem.

A niechże on się dowie,
niechże się zastanowi,
że Wisła płynie,
że ja kwiaty i wodę kocham,
że jak ich nie widzę,
to szlocham.


Wiersz Kwiaty w pokoju - Władysław Broniewski