Polska poezja

Wiersze po polskuGuillaume Apollinaire – „TO…”

To czego chcę to rzeczywistości zdjęć leżących na moim sercu
Tej rzeczywistości właśnie i niczego innego
Moje serce powtarza to bez końca jak usta mówcy powtarza
Za każdym uderzeniem
Wszystkie inne obrazy świata są fałszywe
Ich pozorność przypomina widma
Szczególny świat który mnie otacza metaliczny roślinny
Podziemny
O życie wdychające słońce poranne
Czy ten wrzechświat chełpiący się niezwykłymi sztuczkami
Nie jest przypadkiem dziełem czarniksięstwa
Jakie można było studiować kiedyś w Toledo
Gdzie była najsławniejsza szkoła diaboliczna
Ale ja mam przy sobie wrzechświat bardziej ścisły bardziej pewny
Stworzony na Twoje podobieństwo

Julia Hartwig


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Guillaume Apollinaire – „TO…” - Apollinaire Guillaume
«