Polska poezja

Wiersze po polskuGuillaume Apollinaire-„NOCNY WIATR”

Och jak skrzypią trącając się czubami sosny
Wiatr z południa przeciąga swój lament żałosny
I słychać sponad rzeki w tryumfalnym chórze
Śmiechy elfów na wietrze puzony w wichurze
Attys Attys Attys o piękny obszarpany
Z imienia twego nocą się elfowie śmiali
Bo twa sosna pod wichrem gotyckim się wali
Las biegnie jak antyczna armia pierzchająca
I skręcając o sosny! włóczniami potrząsa
Teraz wioski gdzie żadne światło nie świeci
Medytują jak panny starcy i poeci
Nie rozbudzi ich ani przybysz obojętny
Ni krzyk gołębi kiedy spadną orłosępy

tłum. Adam Ważyk


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Wiersz Guillaume Apollinaire-„NOCNY WIATR” - Apollinaire Guillaume