Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Coda

Coda

O my songs,
Why do you look so eagerly and so curiously
into people’s faces,
Will you find your lost dead among them?

Coda

O pieśni moje,
Czemu tak dziwnie i tak natarczywie patrzycie
w ludzkie twarze,
Czy chcecie wśród nich odnaleźć zagubionych zmarłych?

(tłum. Borys Awdiejew)


Wiersz Coda - Ezra Pound