Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz In a Station of the Metro

In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

Na stacji metro

Zjawa tych twarzy w tłumie;
Płatki na mokrej, czarnej gałęzi.

(tłum. Borys Awdiejew)


Wiersz In a Station of the Metro - Ezra Pound