Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz O wróblach

Wróble to arcydobrzy katolicy

Wierzący we wszystko

W objawienie w słońce

W płowiejące liście

One nie kłamią

Nie kradną

Nie wydziobują grochu z ziemi

Kiedy ledwie się zazieleni

W ciepłym roztropnym marcu

One nie świegocą

Nie uskrzydlają płotu trzepotem

Pozwalają się łapać w paznokcie

Długim pręgowanym kotom

I giną jak święci męczennicy

W głębokich trzewiach

Za nie popełnione winy

Dlatego właśnie w wigilię

Wróble a nie kto inny

Siedzą na najwyższej gałązce choinki

I płaczą


Wiersz O wróblach - Halina Poświatowska