Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Pani

Wszechświat jest panią
Trzymającą w sobie nienarodzone światło
Naszą Panią, Nostre Dame.
Jest uzgodnionym, że Nostradamus mógł przewidzieć przyszłość.
To jest zadanie naszej pani.
My źdźbła trawy.

Tłumaczenie: Marcin Walkowiak


Wiersz Pani - Jack Kerouac