Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Niebo sierpniowe

Na trawy rzucona cisza
jak biała płachta księżyca

Z jamy nieba wyszły młode gwiazdy
uczą się chodzić po zwalonym pniu

Naszczekiwanie gwiazd nad górami

Wszędzie szepcze światło


Wiersz Niebo sierpniowe - Jerzy Harasymowicz