Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Do Gościa

Jeśli darmo masz te książki,
A spełna w wacku pieniążki,
Chwalą twą rzecz, gościu-bracie,
Bo nie przydziesz ku utracie;
Ale jesliś dał co z taszki,
Nie kupiłeś jedno fraszki


Wiersz Do Gościa - Jan Kochanowski