Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz A ci, co giną

A ci, co giną w boju, niechaj się nie smucą,

Że do nędzy swych ognisk i smutków nie wrócą:

Bo kiedy na boisku śmierć kosić ich będzie,

Życie wejdzie w ich domy i w progu usiędzie.

A ci, co idą z boju, niechaj się nie cieszą,

Bo do nędzy żywota i smutku się śpieszą;

Śmierć na boisku swoje stępiła narzędzie

I wejdzie w dom zwycięzcy, i ostrzyć je będzie.


Wiersz A ci, co giną - Maria Konopnicka