Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz INICJAŁ W BŁYSKAWICY

Byłem czym jesteś

jestem czym będziesz

ty

z dolin suteren placów rzek piekarń

młynów okrętów spojrzeń hut mgły

z barów rozkwitłych witek i nieb

tak sennym zdrojem na ręce moje

ściekał

szept

depcą tygodnie po łóżkach stołach

muska muzyka kwiatami skroń

niepokój dymi wołam twe imię

wołam

bądź


Wiersz INICJAŁ W BŁYSKAWICY - Józef Czechowicz