Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz XVIII

Zimnym szyderstwem kryć trzeba tę żałość,

Co sobą duszy głąb wypełnia całą,

Trzeba się zdobyć na dumy wytrwałość

I na śmierć, nawet niechybną, iść śmiało.

I trzeba z siebie wydobywać moce,

By nie opadły skrzydła rozpostarte,

Aby przez życia ciemne, mroźne noce

Niosły — lecz dokąd?….co i gdzie jest warte?…


Wiersz XVIII - Kazimierz Przerwa-Tetmajer