Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Wracaj

Waracaj często i zagarniaj mnie,
uczucie, które kocham, wracaj i mnie zagarniaj –
gdy się roznieca w ciele pamięć
i we krwi pulsuje dawne pragnienie,
gdy wargi i skóra pamiętają,
a rękom się zdaje, że dotykąją znów.

Wracaj często i mnie zagarniaj w nocy,
gdy wargi i skóra pamiętają…


Wiersz Wracaj - Konstandinos Kawafis