Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Pan Jezus niewierzących

Pan Jezus niewierzących

Chodzi między nami

Trochę znany z Cepelii

Trochę ze słyszenia

Przemilczany solidnie

W porannej gazecie

Bezpartyjny

Bezbronny

Przedyskutowany

Omijany jak

Stary cmentarz choleryczny

Z konieczności szary

Więc zupełnie czysty

Pan Jezus niewierzących

Chodzi między nami

Czasami się zatrzyma

Stoi jak krzyż twardy

Wierzących niewierzących

Wszystkich nas połączy

Ból niezasłużony

Co zbliża do prawdy


Wiersz Pan Jezus niewierzących - Ksiądz Jan Twardowski