Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Święty Kazimierz królewicz

Święty Kazimierzu królewiczu

Pojednaj zwaśnione narody

Proś o zgodę Najświętszą Maryję

Po polsku

Po litewsku

Po łacinie

Módl się za nami

I wszystkimi Jagiellonami

1996


Wiersz Święty Kazimierz królewicz - Ksiądz Jan Twardowski