Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Kasyda o szlochu

Zamknąłem balkon,

By nie słyszeć szlochu,

Lecz za szarymi murami

Niczego nie słychać prócz szlochu.

Mało aniołów jest, które śpiewają,

I bardzo mało psów, które szczekają,

Tysiąć skrzypiec w mojej dłoni się mieści.

Ale szloch to pies ogromny,

Szloch to anioł ogromny,

Szloch to skrzypce ogromne,

Łzy, które wiatr przebijają –

I nic nie słychać prócz szlochu.


Wiersz Kasyda o szlochu - Lorca Federico Garcia