Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Chcę być gotów

Refren:

Chcę być gotów

By móc jak święty Jan spacerować
Po niebiańskim Jeruzalem.
– Jan powiedział, że miasto jest kwadratowe i że tam spotka mnie.
– Co mówisz, Janie? Myślisz naprawdę, że będę tam ostatniego dnia?
– Kiedy Piotr miał kazania w dzien Zielonych Świąt, przepełniony był
Świętym Duchem.


Wiersz Chcę być gotów - Negro Spirituals