Wiersz Fragment 332 Lobel-Page, 332 Voigt

ALKAJOS Z MITYLENY
(ok. 620 r. p. n. e. – ok. poł. VI w. p. n. e.)

Fragment 332 Lobel-Page, 332 Voigt

Czas nam się upić i śmiać się do łez,
Życia Myrsila nadszedł bowiem kres.

przełożył Maciej Froński

Wiersz Fragment 332 Lobel-Page, 332 Voigt