Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Oto Słońce Przenika Światłem Bór Daleki

Oto słońce przenika światłem bór daleki,
Sosnom z nieba podając tajny znak wieczoru.
Oto sosny spłonęły, jakby w głębiach boru
Nagle coś szkarłatnego stało się na wieki!

Zwabiony owym znakiem, biegnę tam niezwłocznie,
Aby zawczasu jeszcze, nim wpłynę w noc ciemną,
Zostać na nikłym trwaniu i sprawdzić naocznie
To właśnie, co już drzewa widziały przede mną.


Wiersz Oto Słońce Przenika Światłem Bór Daleki - Bolesław Leśmian