Wiersz Poetessa

Blady policzek, mufka duża, miękka
Marząco i miłośnie doń przywiera.
Kolana ostre, wąska, długa ręka…
Zimna nerwowa i nieszczera.

Królewicz nie przybywa do królowej
Patrzy błagalnie, w oczach mętna pustka:
“Puczkow, prosimi o triolet nowy…”
Nudna, bezpłciowa i rozpustna

3 stycznia 1916

Wiersz Poetessa