Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz DLA KOGO ŁZA

Dla kogo łza co u powieki nieba

Co mętna jeszcze niezupełnie jasna

Czy komuś tego trzeba skąd ta wiedza

Że niebiosa chcą płakać nad odbiciem własnym?

Jakim obłokom woda ciemnym lustrem służy

Gdzie? W jeziorach czy w rzece w studni czy kałuży


Wiersz DLA KOGO ŁZA - Ernest Bryll
«