Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Proroctwo

Ponieważ nie jestem w życiu młodzieniaszkiem
i chyba nie widzę już przed sobą
aż tylu przyjemności
Jakie to szczęście że wolno mi
pisać o samochodach i wojnach, prawdach różnych epok,
pozbyć się starych niepotrzebnych
krawatów i spodni w które już nie wchodzę.

9 stycznia 1985

(przełożył Piotr Sommer)


Wiersz Proroctwo - Ginsberg Allen