Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Do Hanny

Chyba by nie wiedziała, co znaczy twarz blada
I kiedy kto nie g’rzeczy, Hanno, odpowiada,
Często wzdycha, a rzadko kiedy się ro[z]śmieje –
Tedy nie wiesz, że prze cię moje serce mdleje?


Wiersz Do Hanny - Jan Kochanowski