Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Mojsze

Przywędrował z maszyną do szycia
od pustyni Gobi po Synaj.
Wszędzie wyszywał swoje prośby:
„Jahwe zabierz mnie do siebie,
weź mój naparstek,
zwróć przeciw mnie igły.
Oddaj mi tylko warkoczyk
mojej Rachel”


Wiersz Mojsze - Leonard Kamiński Gabriel