Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Burza I

Uciekają spłoszone chmury,
Deszczowe unosząc brzemię,
Jak gdy grozą pędzony lud,
Dźwiga w płachtach cale swoje mienie.

Grom, straszliwym kreśląc się imieniem,
W blasku zimnym jak lód,
Nieci trwogę przed burzą na ziemi,
Przed popłochem narodów – chmur…


Wiersz Burza I - Maria Pawlikowska Jasnorzewska