Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Burza

Czyś widział dziewczę, gdy na skale
Stanęło w bieli nad falami
I gdy w burzowej mgle zuchwale
Morze droczyło się z brzegami.

Gdy ją raz po raz grom oplatał
Wstęgą świetlistą i czerwoną
I wiatr borykał się i latał
Z ulatującą jej zasłoną?

Piękne są we mgle morskie fale,
Kiedy się z nieba błysk wynurzy,
Wierz mi, piękniejsze na tej skale
Dziewczę – od nieba, fal i burzy

przełożył
Adam Ważyk


Wiersz Burza - Aleksander Puszkin