Wiersz Nade mną leci w szafir morza

Nade mną leci w szafir morza
obłok, pojony mlekiem gór –
nade mną śpiewa ptaków chór –
motyl, kochanek lilij łoża…
A ja pod mrokiem łzy – kamienia
sączę swój ciemny jad –
lecz śmiać się będę z przerażenia
tego, kto zerwie kwiat.

Wiersz Nade mną leci w szafir morza