Polska poezja

Wiersze po polskuPsalm kura blaszanego

Pamięci Teściowej

A jej ciało nieruchome
wchodzi w trzy anioły chrome
jako słońce po koronę
przez gawrony wyjedzone
jako ziarnko soczewicy
piętą w ziemi sen wgniecione

Wtedy z domu podzwonnego
niosą Ukrzyżowanego
aby złożyć w pięć ran Jego
glinę człeka najcichszego
A wiatr z daszku kościelnego
po trzykroć wydaje niebu
świeczkę Ciała Ciernistego
pianiem kura blaszanego


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Psalm kura blaszanego - Tadeusz Nowak