Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Utwory Piurblagistów – BUBUJA (A LA STERN)

Bubuja abuja.
Buhaja kabuja.
Kabyla kabyl buja.
Kabylska, bestialska szuja
Kukuja zakuka jak wuja.
Bambulę bubuja buja
Może zabuja, a może odbuja.
Haruje kabyl nad balią,
Haruje szuler nad talią,
Szoruje szleję kabyla,
Co buja córkę Tamila.
Tamizą tętni Tamil.
Król Jerzy w Londynie śni,
Bębnią bubuje we krwi,
Kamillę gładzi Kamil.

Marceli Duchański-Blaga


Wiersz Utwory Piurblagistów – BUBUJA (A LA STERN) - Witkacy