Polska poezja

Wiersze po polskuJest w lesie źródło, czyste, niezmącone

IWAN BUNIN (1870-1953)

В лесу, в горе родник, живой и звонкий…

В лесу, в горе родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике березовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тусячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест, но этот ковшик белый…
Смиренные, родимые черты!

Jest w lesie źródło, czyste, niezmącone…

Jest w lesie źródło, czyste, niezmącone,
Szemrzące; nad nim niestrudzenie trwa
Stary krzyż zdobny w łubianą ikonę,
Tuż obok cebrzyk z brzozowego drwa.

Nie lubię twojej, o Rusi, nieśmiałej,
Żebraczej nędzy, choć ma tysiąc lat.
Lecz ten krzyż stary, lecz ten cebrzyk biały…
Skromny, najdroższy, bo ojczysty, ślad.

przełożył Maciej Froński


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Wiersz Jest w lesie źródło, czyste, niezmącone - Iwan Bunin