Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Strofa

A że zapomnieć ciebie muszę,
Twe oczy słodkie i ogromne,
Ty klątw nie ciskaj na mą duszę –
Bo myśli smutne mam, bezdomne,
Zatruwam tchnieniem swym, co ruszę…
Lecz wzgarda zdepc me serce złomne,
Że choć odchodzę w bezotusze,
Aż nazbyt prędko cię zapomnę!


Wiersz Strofa - Leopold Staff
 »