Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Druga pieśń profana

Jak zwierzęta.

Bez telefonu.

Bez samochodu.

Bez wstydu.

Bez komputera.

Jak zwierzęta.

Nie odróżniający seksu od miłości.

Nie odróżniający prymasa od premiera.

Z tylko jedną ambicją: zasnąć

W cieple.


Wiersz Druga pieśń profana - Marcin Świetlicki